اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸
گوردخمه خشایارشا در نقش رستم

گوردخمه در دوران باستان

گوردخمه نوعی معماری صخره ای می باشد که در صخره ها، کوه ها یا تپه ها برای خاکسپاری متوفیان ساخته می شده است. گوردخمه با دخمه […]
لیست قیمت فلزیاب