نحوه تست فلزیاب

نحوه تست فلزیاب به روش های گوناگون انجام می شود که باید از آن اطلاع داشته…