نماد لاک پشت

نماد لاک پشت در دفینه یابی با اندازه های مختلف بر روی سنگ فقط و فقط…