دی ۲۰, ۱۳۹۷
فلزیاب TACHAR T1 محصول کمپانی IKPV

فلزیاب TACHAR T1 محصول کمپانی IKPV

فلزیاب TACHAR T1 محصول کمپانی IKPV یک فلزیاب حرفه ای ساخته شده از چندین سیستم مکمل فلزیاب پالسی ، فلزیاب آنتن راداری ، یون یاب ، فلزیاب تصویری و مگنومتر جهت افزایش ضریب موفقیت کاوشگر می باشد.
لیست قیمت فلزیاب