هواکش خزانه در دفینه یابی

کاربران عزیز دقت فرمایید که اصلا چیزی به نام هواکش خزانه نداریم و همه خزانه های…