نماد آلت تناسلی در دفینه یابی

نماد آلت تناسلی در دوران مختلف باستان شناسی همیشه نمادی از قوم گرایی، مردم سالاری و…