عملکرد فلزیاب چگونه است

بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
عملکرد فلزیاب چگونه است

عملکرد فلزیاب چگونه است

عملکرد فلزیاب اینگونه است که دستگاه با ارسال یک میدان مغناطیسی از کویل به زمین کار می کند. هر شی فلزی که در این میدان مغناطیسی گیرد
لیست قیمت فلزیاب