فلزیاب آنتن راداری فرکانسی

دی ۱۹, ۱۳۹۷
فلزیاب AJM 13300 محصول کمپانی IKPV

فلزیاب AJM 13300 محصول کمپانی IKPV

در کاوش با فلزیاب پر قدرت بودن سیستم یک اصل مهم است و یک فلزیاب پرقدرت چدکاره مانند فلزیاب AJM 1300 با ترکیب مجزایی از یک دستگاه فلزیاب پالسی
لیست قیمت فلزیاب