اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸
فلزیاب SDP 3000 محصول کمپانی DeepTech

فلزیاب SDP 3000 محصول کمپانی DeepTech

فلزیاب SDP 3000 به عنوان نسخه پیشرفته فلزیاب پالسی SDP-2014A شناخته شده است. این فلزیاب برای شناسایی اهداف بزرگ و کوچک در عمق بیشتری نسبت به هر […]
لیست قیمت فلزیاب