فلزیاب DeLeon محصول Tesoro آمریکا

فلزیاب DeLeon با شناسه هدف T.I.D عملکرد آسان طراحی و تولید شده است. این فلزیاب تنها…