فلزیاب Tiger Shark محصول Tesoro آمریکا

در ساخت فلزیاب Tiger Shark از ریزپردازنده پیشرفته برای عملکرد دوگانه استفاده شده است. در حالت…