فلزیاب LEOPARD 8000 محصول IKPV

فلزیاب LEOPARD 8000 نسخه ارتقاء یافته و باز طراحی شده فلزیاب KOMATSU A-U-8 است. این فلزیاب…

فلزیاب LEOPARD 16000 محصول IKPV

فلزیاب LEOPARD 16000 نسخه ارتقاء یافته و باز طراحی شده فلزیاب KOMATSU A-U-16 است. این فلزیاب…